افزایش ساعت کاری مترو برای تردد در توکیو

شهرداری کلانشهر توکیو به منظور سهولت دسترسی و تردد افراد در بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو2020، شیفت قطارهای شهری خود را تا ساعت 2 بامداد افزایش داد.

به گزارش سایت تکواندو ایرانی؛ شهرداری کلانشهر توکیو با افزایش خطوط قطارهای بین شهری و شهری خود به 60 خط و افزایش شیفت کاری سرویس دهی آنها تا ساعت 2 بامداد، سعی دارد تا سهولت تردد و عبور و مرور در توکیو را ایجاد نماید.

 خطوط مسافربری ریلی در توکیو و حومه نیز می تواند درخواست افزایش قطار و خطوط ریلی منتهی به مراکز برگزاری مسابقات المپیک را بصورت روزانه تمدید و افزایش دهد.

 همچنین برای رویدادهای خارج از توکیو سرویس دهی ویژه به مسافران در بازه های زمانی نزدیک انجام خواهد گرفت

--